Nove direktive za CE oznake i označavanje proizvoda

Vijesti

Natrag na Vijesti

Nove direktive za CE oznake i označavanje proizvoda

Foto:

„Osam novih Direktiva novog pristupa stupilo je na snagu i primjenjuju se od 20. travnja 2016. godine, a neke od tih direktiva su: mjerni instrumenti, dizala i sigurnosne komponente za dizala te eksplozivi za civilnu upotrebu“, istaknula je savjetnica ministra zdravlja Ladislava Čelar na tribini ISO Forum Croaticum – CE oznaka i označavanje, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, kada su se svi zainteresirani u lancu upravljanja kvalitetom upoznali s njihovom ulogom u lancu, od proizvodnje, do stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu. Predavači su predstavili zakonodavni okvir i njegovu praktičnu primjenu te postupke provođenja nadzora na tržištu, temeljenog na iskustvima iz prakse. Predavanje je približilo zakonodavne obaveze gospodarskih subjekata te način provođenja nadzora na nacionalnom i zajedničkom tržištu EU.

Savjetnica ministra zdravlja objasnila je zahtjeve za stavljanje proizvoda na tržište, pri čemu je naglasila da Direktive novog pristupa propisuju bitne zahtjeve, obveze gospodarskih subjekata, označavanje proizvoda oznakom CE, izjave o sukladnosti, zaštitne klauzule, zahtjeve za prijavljena tijela, zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje te nadzor nad tržištem i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije. Poručila je da infrastruktura kvalitete čini integralni dio sustava tehničkog zakonodavstva.

Katarina Jukić, viša tržišna inspektorica u Upravi za inspekcijske poslove u gospodarstvu iz Ministarstva gospodarstva stavila je naglasak na inspekcijski nadzor: „Oznaka CE ključni je indikator sukladnosti proizvoda sa propisanim zahtjevima, ali nije dokaz sukladnosti pa se zbog toga u inspekcijskim nadzorima gledaju dokumenti o sukladnosti.“ Jukić je napomenula kako je svaki gospodarski subjekt, na zahtjev ispektora, dužan nabaviti dokumentaciju o sukladnosti. „Gospodarski subjekti uglavnom ne razumiju i ne poznaju zakonske obveze u pogledu stavljanja oznake CE i postupaka koji prethode njezinu stavljanju. Upravo je to osnovni problem prilikom nadzora“, zaključila je Jukić.

CE oznaka je putovnica proizvoda, obavezna je za sve proizvode koji zahtijevaju takvo označavanje prije nego što se stave na tržište ili u uporabu. Takvu oznaku sukladnosti na proizvod može staviti samo proizvođač ili ovlašteni zastupnik. Stavljanjem oznake CE proizvođač iskazuje preuzimanje odgovornosti za sukladnost proizvoda sa svim zahtjevima koji su propisani pravilima primjenjivima za taj proizvod. Na prvome mjestu, CE oznaka pokazuje da proizvod zadovoljava bitne zahtjeve sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite imovine, zaštite okoliša te zaštite javnog interesa, što je propisano EU direktivama.

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!