Objave za medije

Natrag na Objave za medije

HAKOM ne posluje s gubitcima

ZAGREB, 7. svibnja 2015. – HAKOM je u 2014. poslovao vrlo savjesno i odgovorno te nije ostvario nikakve financijske gubitke. Naime, vlastiti rashodi HAKOM-a su u potpunosti pokriveni kroz redovne prihode koje HAKOM, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, prikuplja na tržištima za koje je mjerodavan.

HAKOM je kroz prethodne godine ostvario određene viškove financijskih sredstava. S jedne strane viškovi sredstava su se stvorili na prihodovnoj strani zbog, primjerice, prihoda od dodatnih neplaniranih dodjela raspoloživog radiofrekvencijskog spektra, te s druge strane na rashodovnoj strani zbog ušteda na nabavama (javna nabava) i realizacijama projekata. Konkretno, višak sredstava na prihodovnoj strani je nastao jer je operatorima neplanirano trebao dodatni radiofrekvencijski spektar za razvoj i ponudu novih usluga i proizvoda krajnjim korisnicima, dok je višak sredstava na rashodovnoj strani nastao zbog vrlo odgovornog poslovanja HAKOM-a te se u procesima javnih nabava te realizaciji projekata često potrošilo manje novca nego je bilo planirano prikupiti za pojedine aktivnosti.

Bitno je naglasiti da HAKOM nije viškove sredstava, nastale tijekom prethodnih godina, koristio za zaposlenike HAKOM-a, već je te viškove, kroz društveno odgovornu regulaciju, odlučio vratiti tržištu te na taj način pomoći razvoju cjelokupnog nacionalnog gospodarstva.

Jedan od glavnih projekata u 2014. odnosio se na Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima. Konkretno, u 2014. utrošeno je 21.028.869 kuna za spajanje ciljanih korisnika poput školskih, zdravstvenih i sličnih ustanova u: Šibensko-kninskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Krapinsko-zagorskoj, Sisačko-moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji, dijelu Splitsko-dalmatinske i Požeško-slavonske županije, otocima te jugoistočnoj Slavoniji.

Također, u 2014., osim na razvoj infrastrukture, utrošen je iznos od 3.126.562 kuna na razvoj i implementaciju društveno korisnih aplikacija od vrlo velike važnosti krajnjim korisnicima. Ovdje se radi o aplikacijama poput prilagođavanja sadržaja slijepim osobama, informatizaciji patronažnih sestara u Republici Hrvatskoj, praćenju vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama, lektire na dlanu, razvoja i uspostave sustava za upravljanje sadržajima centralnog internetskog mjesta za pristup informacijama iz javne uprave Republike Hrvatske, osobnog terapeuta, ECDL online tečajeva za samostalno učenje, Internet oglašavanja za osobe s invaliditetom s područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otoka.

Isto tako, u 2014. utrošeno je 5.891.466 kuna za instalaciju računalne opreme u sklopu spomenutog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu kako bi se stvorio čitav „širokopojasni ekosustav“: infrastruktura, internetske aplikacije i potrebno (računalno) sklopovlje. Naime, nabavljene su licence, tablet računala te implementacija rješenja za siguran mobilni pristup za obavljanje informatičke djelatnosti na prošle godine poplavljenim područjima te sklopovska oprema za potrebe određenih institucija poput HZZO-a, MUP-a, CARNet-a i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Kroz prethodno spomenute projekte, usko povezane s razvojem širokopojasnog pristupa internetu, na području čitave Republike Hrvatske, HAKOM je u 2014., provodeći društveno odgovornu regulaciju, tržištu vratio 30.046.897 kuna. Isto tako, navedeni projekti, osim širenja dostupnosti brzog interneta u Hrvatskoj na područja gdje to do sada nije bio slučaj, kao dodanu vrijednost imaju pozitivan učinak na razvoj gospodarstva u Republici Hrvatskoj i izvan područja elektroničkih komunikacija. Hrvatske tvrtke koje su dobile posao natječajima u sklopu provedbe Programa zaposlile su nove radnike, dobile reference za obavljene poslove u državi članici EU, itd...

HAKOM osim poslovnog prostora u Zagrebu mora svoje podružnice imati u preostala tri najveća grada u Hrvatskoj: Rijeci, Splitu i Osijeku. Navedene podružnice prvenstveno obavljaju nadzor i kontrolu radiofrekvencijskog spektra kako bi se spriječila mogućnost prekida komunikacija i pojava određenih smetnja, pa čak i u svrhu zaštite sigurnosti i ljudskih života ako se radi o frekvencijama za zaštitu i spašavanje ili sličnih namjena. Kako bi se nadzor mogao besprijekorno obavljati, nužno je bilo osigurati sredstva za gradnju podružnice u Splitu jer je to jedini preostali veliki grad gdje se mjerni sustav za kontrolu spektra ne nalazi u odgovarajućim prostorima.

Naime, putem viška sredstava, osim pomoći razvoju širokopojasnog pristupa internetu, prenosi se i realizacija investicija. Konkretan primjer je gradnja podružnice u Splitu. Gradnja je prvi puta bila planirana za 2013. te su prihodi za izgradnju te podružnice osigurani još u 2013. Međutim, zbog nepronalaženja odgovarajućeg prostora, izgradnja podružnice nije realizirana te godine te su se sredstva prebacila u 2014. i automatski postala višak sredstava.

Također, HAKOM je kroz viškove sredstava nabavio i nove mjerne uređaje za kontrolu spektra te terenska vozila (za pristup teško dostupnim lokacijama poput vrhova planina ili uzvisina na kojima se najčešće smješteni odašiljački sustavi svih namjena), koji su izrazito bitni za kvalitetno obavljanje jedne od temeljnih djelatnosti HAKOM-a poput kontrole radiofrekvencijskog spektra i uklanjanja smetnja.

Na kraju HAKOM ističe kako vrlo detaljno prati gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj te

neprekidno smanjuje iznose svojih prihoda kroz smanjenje iznosa naknada koje operatori plaćaju. Konkretno, tijekom zadnjih nekoliko godina, smanjene su naknade za korištenje radiofrekvencijskog spektra sa 241.809 kuna na 100.000 kuna po MHz te naknade izražene u postotku od ukupnog bruto prihoda koji operatori uplaćuju sa 0,32 posto na 0,20 posto. Isto tako, HAKOM je od 2014. odredio da naknadu ne trebaju plaćati operatori koji su u prethodnoj godini ostvarili bruto prihod manji od 1.000.000 kuna. Osim u području elektroničkih komunikacija, prihodi od naknada za obavljanje poslova u području poštanskih usluga također su smanjene kroz zadnje godine i to sa 0,29 posto od ukupnog bruto prihoda na 0,20 posto.

Foto:

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!