Objave za medije

Natrag na Objave za medije

ITU organizirao skup o pristupu osoba s invaliditetom elektroničkim komunikacijama

ZAGREB, 14. travnja 2015. – U Ženevi je, u organizaciji Međunarodne telekomunikacijske zajednice (International Telecommunication Union, ITU), održan sastanak izvjestitelja o pristupu telekomunikacijama / informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT) od strane osoba s invaliditetom i posebnim potrebama. Riječ je o sastanku koji se naslanja na odrednice Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom iz 2008.

Sastanak je održan s ciljem promicanja i provedbe usluga i rješenja koja omogućuju lakši i kvalitetniji pristup telekomunikacijama/ICT od strane osoba s invaliditetom i posebnim potrebama te osobama s poteškoćama u savladavanju čitanja i pisanja, uzimajući u obzir i ekonomsku procjenu troškova i usporedbu dostupnih tehnoloških rješenja.

Posebni naglasci bili su na regionalnoj politici potrebnoj za prevladavanje poteškoća s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u pristupu telekomunikacijama/ICT kao i zakonodavnim promjena nužnim za njihovu provedbu.

HAKOM u svojem radu posvećuje posebnu pozornost brizi o dostupnosti osoba s invaliditetom elektroničkim komunikacijama pa su tako, osim mjera koje operatori moraju osigurati osobama s invaliditetom, u okviru HAKOM-ovog programa potpora razvijene i neke usluge i rješenja namijenjene osobama s invaliditetom poput:

-prilagođavanja sadržaja internetskih stranica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo slijepim i slabovidnim osobama,

-projekta osobni terapeut, koji omogućava individualni pristup osobama s potrebama rehabilitacije,

-internetskog oglašavanja za osobe s invaliditetom.

Više o sastanku i temama vezano uz dostupnost usluga osobama s invaliditetom može se pronaći na internetskim stranicama ITU: http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

Foto:

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!