Trendovi 2016

Vijesti

Natrag na Vijesti

Trendovi 2016

Foto: Shutterstock

Jedan od ključnih trendova koji će obilježiti 2016. godinu je daljnji porast značaja društvenih medija i netradicionalnih kanala prijenosa informacija. Tvrtke će sve više koristiti društvene medije za svoje kampanje i lansiranje novih proizvoda, a s rastom content marketinga rast će i kanali putem kojih će tvrtke komunicirati svoje poruke.

Mobilni marketing, odnosno komunikacija sa kupcima i klijentima putem SMS-a izdvaja se i dalje kao jedan od najefikasnijih kanala komunikacije – čak 99% poruka je pročitano, odnosno doseglo je svoju ciljnu skupinu. Ovaj troškovno efikasan marketinški kanal s učincima mjerljivima za potrebe dobivanja ROI vrijednosti i u narednim godinama bilježit će kontinuirani rast.

Kao sveobuhvatno rješenje možemo izdvojiti platformu TargetEveryOne koja omogućuje distribuciju informacija kroz više kanala – SMS, e-mail, društvene mreže a nudi i opciju generiranja QR koda tj. možete kreirati digitalnu/mobilnu kampanju, segmentirati korisnike, ciljano oglašavati, istovremeno distribuirati putem nekoliko kanala te analizirati učinke kampanje u samo nekoliko koraka!

Izazov s kojim će se susretati industrija praćenja medija je obuhvatiti sve kanale plasiranja informacija te ih kvalitetno popratiti.

I u 2016. nastavit će se trend sve veće dostupnosti informacija ali izazov će i dalje predstavljati njihova iskoristivost. Big data, odnosno analitika velikih količina podataka obilježit će godinu pred nama. Kako raste broj informacija i kanala kroz koje se oni plasiraju rast će i značaj usluga usmjerenih na filtriranje i izdvajanje relevantnih informacija. Stoga očekujemo porast interesa za takvom vrstom usluga, recimo forenzikom. Forenziku smo razvili kao uslugu pretraživanja javno dostupnih podataka i plaćenih poslovnih servisa kako bi se dobila slika o poslovnoj situaciji određene tvrtke, njenom menadžmentu i imageu.

S daljnim porastom količine informacija naglasak će biti na njihovoj analizi i obradi te će rasti interes za analizom medija. U tom pogledu planiramo daljni razvoj analitičkih alata dostupnih preko našeg eCLIP online modula.

Očekujemo da će naglasak poslovanja i dalje biti na mobilnosti te će i dalje rasti broj korisnika koji sadržaj konzumiraju putem svojih pametnih telefona i ostalih prijenosnih uređaja. Za 2016. ICT stručnjaci predviđaju povećanje brzine interneta i porast korisnika nosivih tehnologija (wearables). Stoga dostupnost sadržaja putem interneta i mogućnost njegovog konzumiranja na različitim uređajima postaje imperativ kvalitetne usluge. Zahvaljujući svojem responsive designu, proizvodi Press clippinga prilagođavaju se uređaju na kojem se pregledavaju dok eCLIP online modul omogućava dostupnost clippinga online neovisno o vremenu i lokaciji korisnika.

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!