Uvedena online prijava sporova

Vijesti

Natrag na Vijesti

Uvedena online prijava sporova

Foto:

Sud časti pri HGK, u želji da svojim strankama omogući brže i jeftinije pokretanje postupka, unaprijedio je svoj rad omogućivši podnošenje prijava Sudu putem elektroničkog obrasca. Do sada je postupak bilo moguće pokrenuti samo pismenom prijavom, koju je bilo potrebno Sudu dostaviti osobno ili poslati poštom.

„Obzirom da je Sud od početka ove godine zaprimio 127 prijava, ocijenjeno je da će učinkovitost ovog vida alternativnog načina rješavanja potrošačkih i trgovačkih sporova, biti na još višoj razini, pojednostavljivanjem načina podnošenja prijave Sudu“, rekao je predsjednik Suda časti pri HGK, dr.sc. Aldo Radolović, dodavši kako je postupak pred Sudom za stranke potpuno besplatan, a prijava se može podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana saznanja prijavitelja za učinjenu povredu ili učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je povreda učinjena.

Sud je osnovan i djeluje s ciljem zaštite članica i potrošača kroz učinkovit i pravičan način rješavanja trgovačkih i potrošačkih sporova; promicanja i jačanja savjesnosti i poštenja te pravila morala; razvijanja i utvrđivanja dobrih poslovnih običaja; edukacije i etičkog razvitka članica Hrvatske gospodarske komore te unapređivanja hrvatskoga gospodarstva u cjelini.

Kroz svoje djelovanje, Sud časti pri HGK odlučuje o sporovima koji su nastali zbog: prodaje proizvoda ili pružanja usluge loše kvalitete, potpunog ili djelomičnog neispunjenja ugovora, namjernog zaključivanja nejasnih ili nepotpunih ugovora u prometu roba i usluga, nepoštene poslovne prakse, uskrate zakonom priznatog prava na jednostrani raskid ugovora, zavaravajućeg oglašavanja na štetu potrošača ili konkurenta, postupanja ili propusta usmjerenog na rušenje ugleda drugih gospodarstvenika, kršenje načela svjesnosti i poštenja, svjesnog postupanja kojim se drugima može prouzročiti šteta, nepostupanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika, prekoračenja dopuštene samopomoći u svrhu pribavljanja ili zaštite svoga prava, uskrate suradnje koja je neophodna u svrhu potpunog i urednog ispunjenja obveza, kao i povreda odredbi strukovnih kodeksa te drugih povreda pravila morala.

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!