HAKOM-ov Program potpora za razvoj širokopojasnog pristupa internetu: Tri nove aplikacije predane ciljanim korisnicima

Vijesti

Natrag na Vijesti

HAKOM-ov Program potpora za razvoj širokopojasnog pristupa internetu: Tri nove aplikacije predane ciljanim korisnicima

Foto:

ZAGREB, 10. kolovoza 2015. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) predala je, u sklopu HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, tri aplikativna rješenja ciljanim korisnicima i to Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i CARNetu, koji će od sada voditi brigu o predmetnim aplikativnim rješenjima.

Podsjetimo, razvoj predmetnih aplikativnih rješenja započeo je prihvaćanjem idejnih rješenja prijavljenih u sklopu drugog i trećeg javnog poziva za dostavu ideja za izradu društveno korisnih aplikaciju iz HAKOM-ovog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu. Nakon dodatne razrade ideje i definiranja tehničke dokumentacije proveden je javni natječaj za izradu aplikacija, a sada, nakon završetka softverskog dijela projekta, preostaje sustav pustiti u puni operativni pogon.

Aplikacija eNovorođenče (HZZO) povezuje informatički sustav bolnice (rodilišta), nacionalnog zdravstvenog sustava (CEZIH), nacionalnog sustava obveznog zdravstvenog osiguranja (ZOROH) sa sustavima Ministarstva uprave, osiguravajući točnost i brzinu pri prijavi svakog novorođenog djeteta.

Aplikacija Programske e-usluge Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) zamišljena je s ciljem smanjenja administrativnih aktivnosti koje pružatelji zdravstvenih usluga moraju svakodnevno obavljati prema HZZO-u, a kako bi u najvećoj mogućoj mjeri povećali vrijeme posvećeno pacijentu i kakvoći zdravstvenih usluga.

Isporučena je i Web aplikacija za izradu digitalnih nastavnih materijala (CARNet), a sustav će doprinijeti razvoju informatičke pismenosti i popularizirati e-učenje, a dio nastavnika posredno potaknuti na korištenje sustava za udaljeno učenje. Predviđeno je da sustav i nastavni materijali budu dostupni na mreži kako bi im se moglo pristupiti s bilo kojeg područja pokrivenog Internetom. Učenicima bi se time omogućio lakši pristup materijalima, a ujedno bi se upoznavali s uporabom nove tehnologije. Spremanjem materijala u zajedničkom „oblaku“ (eng. „cloud“) stvara se mogućnost razmjene obrazovnih materijala među nastavnicima i mogućnost suradnje među školama. Mogućnošću integracije materijala u sustav za udaljeno učenje, omogućila bi se pomoć u nastavi svim učenicima koji u određenom razdoblju nisu u mogućnosti fizički sudjelovati u nastavi. Cilj izrade ovakvih materijala je omogućavanje kvalitetnije i interaktivnije nastave, s posebnim naglaskom na dostupnost kvalitetnog obrazovanja na područjima obuhvaćenima programom.

Više o HAKOM-ovom Programu potpora, koji za cilj ima stvaranje širokopojasnog eko-sustava temeljenog na infrastrukturi za ˝brzi Internet˝, društveno korisnim aplikacijama i potrebnoj sklopovskoj opremi, može se pronaći na poveznici: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=50

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!